மரணத்தை வென்ற மாவீரன்……….ஊடகச் செய்திகளினால் பதற்றம் கொண்டிருக்கும் தோழர்களுக்கு தோழர் அறிவழகனின் செறிவு மிகுந்த கட்டுரை.

1 மறுமொழிகள்:

Anonymous,  Fri Jun 26, 03:58:00 PM  

நன்றி

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !