காங்கிரசுக்கு ‘இதைப்’ போடுங்க..

8 மறுமொழிகள்:

Suresh Sat May 09, 01:26:00 PM  

:-) சூப்பர் அப்பு

limattech Sat May 09, 02:38:00 PM  
This comment has been removed by the author.
Anonymous,  Sat May 09, 04:10:00 PM  

இதை ஏற்கனவே சிலர் வாங்கியாகிவிட்டது

Anonymous,  Sun May 10, 12:33:00 AM  

இன்னும் இரண்டு விரல்களை மடக்கி இருக்கலாம்!

யூர்கன் க்ருகியர் Sun May 10, 09:15:00 PM  

காங்கிரஸ் நமக்கு போட்ட நாமத்தை திருப்பி அவர்களுக்கே "போட" வேண்டிய நேரமிது!

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !