கொள்’கை’ விளக்கம் !

3 மறுமொழிகள்:

Anonymous,  Fri Feb 20, 12:29:00 PM  

இந்த கேலிசித்திரத்தை எங்கேயிருந்து
எடுத்துள்ளீர்கள்?
இது வினவு தளத்தில் வெளியிடப்பட்டது ஆனால் இங்கே எந்த விபரமும் இல்லை, எந்த‌ லிங்கும் கொடுக்கப்படவில்லை இல்லை! ஏன் இப்படி
தெளிவுபடுத்துங்கள் நிலவன்.

Nilavan Mon Mar 02, 04:17:00 PM  

எனக்கு வந்த ஒரு மடலில் இருந்து பதிவிட்டுள்ளேன். கேலிச்சித்திரங்கள் பொதுவாக பல்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆதலால் லிங்க் கொடுக்கவில்லை.

தொடர்ந்து லிங்க் கொடுக்க முயற்சிக்கிறேன்..

Ram Kumar Thu Mar 26, 08:13:00 PM  

இது வினவு தளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

லிங்கு :http://vinavu.wordpress.com/2009/02/19/eelam25/
தெளிவுபடுங்கள்

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !