தமிழர் திருநாள் !
வன்னியினில் தம்
வாழ்விழந்து
வளமிழந்து

இனவெறி கும்பலின்
இன்னல்களில் வாடும் - எம்
இன மக்களின்

வலிகள் நீங்கி - நல்
வாழ்வமைந்திட
தமிழர் திருநாளில்

தரணி போற்றிட - நம்
தலை ஓங்கும் என

வாழ்த்திடுவோம்
வழிபடுவோம்

நாம் வீரத் தமிழரென்று ..


இனிய தமிழ்த் திருநாள் பொங்கல், தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

வாழ்க தமிழுடன்,
தமிழ் நிலவன்.

2 மறுமொழிகள்:

தமிழ் Tue Jan 13, 04:10:00 PM  

இனிய தமிழ்த் திருநாள் பொங்கல், தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

Anonymous,  Sun Jan 25, 08:42:00 PM  

After reading the information, I may have different views, but I do think this is good BLOG!
runescape powerleveling

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !