தொல்காப்பியம்

எழுத்திகாரம் - முதல் பாகம்
சொல்லதிகாரம் - இரண்டாம் பாகம்
பொருளதிகாரம் - மூன்றாம் பாகம்

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !