பாரதியார் கவிதைகள்

பாப்பாப் பாட்டு
புதிய ஆத்திசூடி
அழகுத் தெய்வம்
குயில் தனது பூர்வ ஜன்மக் கதையுரைத்தல்
நான்காம் நாள்
குயிலும் மாடும்
இருளும் ஒளியும்
குயிலும் குரங்கும்
காதலோ காதல்
குயிலின் பாட்டு
குயில் பாட்டு - 1. குயில்
கண்ணம்மா எனது குலதெய்வம்
கண்ணன் என் ஆண்டான்
கண்ணம்மா என் காதலி - 6
கண்ணம்மா என் காதலி - 5
கண்ணம்மா என் காதலி - 4
கண்ணம்மா என் காதலி - 3
கண்ணம்மா என் காதலி - 2
கண்ணம்மா என் காதலி - 1
கண்ணன் என் காந்தன்
கண்ணன் என் காதலன் - 5
கண்ணன் என் காதலன் - 4
கண்ணன் என் காதலன் - 3
கண்ணன் என் காதலன் - 2
கண்ணன் என் காதலன் - 1
கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை
கண்ணன் என் காந்தன்
கண்ணம்மா - என் குழந்தை
கண்ணன்- எனது சற்குரு
கண்ணன்- என் சீடன்
கண்ணன் - என் அரசன்
கண்ணன் - என் சேவகன்
கண்ணன்- என் தந்தை
கண்ணன்- என் தாய்
கண்ணன்- என் தோழன்
உலகத்தை நோக்கி வினவுதல்
ஆத்ம ஜெயம்
தெளிவு
பகைவனுக் கருள்வாய்
சென்றது மீளாது!
மனத்திற்குக் கட்டளை
மனப் பெண்
சிட்டுக்குருவியைப் போலே
விடுதலை
கடமை
ஒளியும் இருளும்
ஞானபாநு
சொல்
நந்தலாலா
கற்பனையூர்

ஜய பேரிகை
ஜயம் உண்டு
அறிவே தெய்வம்
சங்கு
அச்சமில்லை! அச்சமில்லை!
மாயையைப் பழித்தல்
நடிப்புச் சுதேசிகள்
தேசபக்தர் சிதம்பரம் பிள்ளை மறுமொழி
வெள்ளைக்கார விஞ்ச் துரை கூற்று
மேத்தா திலகருக்குச் சொல்வது
தொண்டு செய்யும் அடிமை
கோக்கலே சாமியார் பாடல்
சத்ரபதி சிவாஜி
சுதந்திரப் பள்ளு
சுதந்திர தேவியின் துதி
சுதந்திர தாகம்
சுதந்திரப் பயிர்
சுதந்திரப் பெருமை
வாழிய செந்தமிழ்
தமிழகச் சாந்தி
தமிழ் மொழி வாழ்த்து
தமிழ்
தமிழ்த் தாய்
செந்தமிழ் நாடு
ஜாதீய கீதம்-2
ஜாதீய கீதம்-1
பாரத சமுதாயம்
வருகின்ற பாரதத்தை வாழ்த்தல்
போகின்ற பாரதத்தைச் சபித்தல்
பாரத ஜனங்களின் தற்கால நிலமை
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!
பாரத தேவியின் திருத்தசாங்கம்
பாரத மாதா நவரத்தின மாலை
பாரத மாதா திருப்பள்ளி எழுச்சி
வெறிகொண்ட தாய்
எங்கள் தாய்
பாரத மாதா
ஜய பாரத!
எங்கள் நாடு
பாரத தேசம்
வந்தே மாதரம்
ஜய வந்தே மாதரம்
நாட்டு வணக்கம்
பாரத நாடு

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !