ஈழப்போரை நிறுத்த உயிராயுதம் ஏந்தியவர்கள்ஈழப்போரை நிறுத்த உயிராயுதம் ஏந்தியவர்கள்

3 மறுமொழிகள்:

விக்டர் Wed May 06, 08:56:00 PM  

வீரமறவருக்கு வீரவணக்கங்கள்

eelavan,  Thu May 07, 11:30:00 PM  

வீரமறவருக்கு வீரவணக்கங்கள்
what can i do more than that?

Anonymous,  Thu May 21, 04:25:00 AM  

இவர்கள் தான் பிரபாகரனுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தவர்கள்..

நிச்சயமாக ... இன்று பிரபாகரன் தன் நெற்றிப்பொட்டில் சுட்டுக் கொண்டு தற்கொலை செய்ய .... இவர்கள் தற்கொலை தான் முன்னுதாரனமோ ?

கனக்கிரது மனது ...

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !