நாங்க எணைஞ்சுட்டோம்......

ஏன்னா........ கண்ணு பணிச்சுச்சு... எதயம் இனிச்சுச்சு....+

1 மறுமொழிகள்:

Anonymous,  Fri Dec 05, 09:39:00 AM  

Is this old photo or new....Is Sun and Kalaignar joined again?

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !