அரிசி 1 ரூபா.... கொழம்பு 99 ரூபாய்கள்வாழ்க அண்ணா நூற்றாண்டு !

1 மறுமொழிகள்:

Hariharan Tue Sep 23, 07:40:00 PM  

Suppose If the market far away from home, traveling charges = Rs. 25 (due to the deluxe buses)

:((((((((((((((((((

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !