நிலவன் கவிதைகள்

ஏறக்குறைய மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் எழுதிய, தொலைந்தே போய் விட்டன என நான் நினைத்திருக்க, இன்று எதையோ தேட, யாஹு மெயிலுக்குள் பதுங்கியிருந்ததை அளிக்கிறேன் உங்களின் பார்வைக்கு....

ஓரிரு கவிதைகளுக்கு சில சூழ்நிலைக் காரணங்களுமுண்டு..... தேவைப்படும் நேரத்தில் அதையும் வேறோரு நாளில் தெரிவிக்கிறேன்.


3 மறுமொழிகள்:

money Wed Jul 23, 05:37:00 PM  

Oh my.. this is the best blog.


money

philippine lottery Wed Jul 23, 05:41:00 PM  

Kanami sang imo blog. Daw spaghetti.

lottery draw Wed Jul 23, 05:43:00 PM  

Yugs, daw nabasahan ko naman ni sa iban nga blog?

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !