வானமே எல்லை

உலகின் உயரமான துபாய் பர்ஜ் கட்டிடத்திலிருந்து


படத்தைப் பார்த்தாலே பரவசம் தருகிறது.
சற்று உற்று நோக்கிப் பாருங்கள், ஆங்கே ஆட்கள் வேலை செய்கிறார்கள்.

அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ?!


1 மறுமொழிகள்:

Akshay Thu May 22, 04:40:00 PM  

hey nice to c a tamil blog .. visit my semi-tamil site :) .. http://deadpoetaks.blogspot.com/
also http://www.netaks.blogspot.com

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !