பெங்களூர் மேடையில் நான் !

2001 -ம் ஆண்டு


" அண்ணா நகர் ஆண்டாளு...." என்னும் பாடலை பெங்களூரீல் பணி செய்த நிறுவனத்தின்(IIHT) முதலாமாண்டு விழாவில் பாடிய போது எடுத்த புகைப்படம். ( பாடியபின் பெரும் கைத்தட்டலும், பாராட்டும் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது)

1 மறுமொழிகள்:

Unknown Thu May 10, 03:39:00 AM  

After completing the Song or just after start? :-)

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !