ஒரு தத்துவம் - விஜய்.

நீங்கள் ஈடுபடும் முயற்சிகளிலும், காரியங்களிலும், வேலைகளிலும், கடுமையாக உழைத்து வேர்வை(வியர்வை) சிந்தினால், அது உங்களின் வெற்றிக்கு வேர் வைக்கும்.

1 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !